GDPR Prelucrare Date cu caracter personal

Informații generale despre utilizarea datelor cu caracter personal

Datele personale introduse de utilizatorii site-ului sunt folosite în mod strict doar pentru scopul pentru care au fost furnizate, datele de contact furnizate sunt utilizate pentru a răspunde solicitărilor dvs.

Conform Regulamentului UE nr 679/2016,privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 Mai 2018, este necesar să fie înțelese obligațiile și drepturile fiecăruia dintre părți, fie controlor, operator, angajat, fie utilizator, beneficiar.

Datele personale reprezintă orice informație prin care se poate identifica direct sau indirect o persoană, prin referire la diverși factori precum aspecte alte identității sale fizice, economice, psihologice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor personale reprezintă ansamblul de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal precum: colectarea, înregistrarea, stocarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, blocarea, ștergerea sau distrugerea lor.

Consimțământul reprezintă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, prin care persoana vizată acceptă printr-o declarație sau acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Modalitatea de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal

S.C. Font Cast Kalor SRL în calitate de proprietar/administrator, asigură utilizatorii site-ului produse-fonta.ro că datele cu caracter personal furnizate la accesarea sau completarea formularelor de pe acest site, vor fi păstrate în condiții de siguranță, fiind utilizate metode și tehnici de securitate, precum și politici interne aplicabile angajaților, pentru protecția datelor personale colectate, iar acestea nu vor fi transmise/dezvăluite unor terți decât în condițiile legii.

Toate datele sunt colectate prin canal securizat cu certificat SSL, astfel expunerea este limitată și alții nu au acces la datele transmise.Acestea sunt stocate electronic în aplicația de gestiune și facturare, contabilitate, magazin online și email, cât și listate pe documentele întocmite, având acces la acestea doar persoanele autorizate ce prelucreaza aceste documente, angajații noștri, personalul care gestionează platforma e-commerce, și companiile de livrare-curierat, în baza unor contracte încheiate ce garantează confidențialitatea datelor. 

Utilizăm servicii de găzduire pe baza unui contract prin care furnizorul garantează confidențialitatea datelor stocate. Datele vor fi stocate și prelucrate doar pe teritoriul UE, nu vor fi revândute sau oferite terțelor persoane.

Au fost implementate reguli și reglementări privind accesul pentru utilizarea sistemului în care sunt prelucrate datele cu caracter personal. Datele vor fi ținute în secret și accesul va fi limitat la angajații noștri sau parteneri în baza unui contract de confidențialitate și strict pentru a executa contractul nostru.

Perioada de stocare a datelor personale este determinată în funcție de minim perioada cerută de lege referitor la păstrarea acestor tipuri de documente sau vor fi șterse la cererea clientului.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate sunt:

  1. informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.
  2. informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție și condițiile în care pot fi exercitate;
  3. informații cu privire la originea datelor și principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
  4. informații referitoare la scopul prelucrării, datele avute în vedere și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele;

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la A.N.S.P.D.C.P (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) din B-dul G-ral Gheorghe Margheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax +40.318.059.602, adresa de email anspdcp@dataprotection.ro

Drepturile Utilizatorilor in cadrul reglementarii GDPR:

Recomandăm utilizatorilor să se informeze asupra dreptului de acces la datele care se colectează, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție, articolele 12-13 din reglemantarea GDPR, accesibil aici: http://www.privacy-regulation.eu/ro/


Vă rugăm să accesați si să citiți și pagina de Termeni și condiții a acestui site!